İslami Eğitim


Toplumların ıslahında ve gelecekte sağlıklı bir toplumun inşasında, toplumun geleceği olan gençlerin eğitimi özel bir önem taşımaktadır. Bu temel anlayış ile önyargısız, ahlaklı, soran, sorgulayan, toplumun gelenek ve göreneklerini bilen, düşünen, düşünce ve davranışlarında tutarlı, yaşadığı coğrafyanın birikimine sahip, değerlerine duyarlı ve ümmet bilincine sahip bir neslin inşasına yardımcı olmak amacı ile derneğimiz İslami eğitime ayrı önem vermektedir. Bu durumda gençlerin Müslümanların birlik ve beraberliğine hizmet etmeyen, kavgacı, hırçın, dışlayıcı ve ayrıştırıcı anlayışlardan ve hurafelerden uzak, popüler ve şaz yorumların etkisinde kalmadan, sahih bir din anlayışına sahip olmalarını temin için temel dini bilgilere dönük bakış açısı kazandırmak amaçlandı. Kurslarımızda ve derneğimizde Kur’an tilaveti ve kıraati, iman esasları ve çağımız insanının inanç problemleri, temel ilmihal bilgileri, fıkıh, tefsir, siyer, hadis gibi İslami ilimlerle ilgili temel usul dersleri yapılmaktadır.
. Bizler her Müslümanın İslam’ı en iyi şekilde öğrenmesi gerektiğine; kişinin ekonomik, sosyal, fiziki, coğrafi ya da başka hiçbir bireysel durumunun buna engel olmayacağına inanıyoruz.
Bugün hepimizin Kur’an-ı Kerim’i okumaya, anlamaya, yaşamaya ve tanımaya ihtiyacı var. Allah Resulü (sav): “Kalbinde Kur’an’dan bir şey bulunmayan kimse harap olmuş ev gibidir” buyurmaktadır. Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an onunla amel edenlere kıyamet gününde şefaatçi olacaktır buyurmaktadır.

Bizlerinde eğitim olarak önceliğimiz Kuran eğitimi olup sonrasında gerekli olan İslami konuları en iyi şekilde her Müslüman kardeşimizin öğrenmesine vesile olmaktır.

 

7/24 Destek +90538 568 70 64