Emri Bil Maruf


İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma yönündeki faaliyetler için kullanılan dinî, ahlâkî ve hukukî bir tabir emir bil maruf nehiy anil münkerdir. Maruf, Allah’a itaat ve o’na yaklaştırıcı güzel olan her şeyi kapsayan iyilik ve güzellik, aklın ve dinin güzel gördüğü şey, münker de Allah’a isyan ve o’ndan uzaklaştırıcı kötülük, dinin ve aklın kötü gördüğü, haram ve mekruh kıldığı şeydir. Maruf, hayrın, faziletin, hakkın ve adaletin kendisi yani Allah’ın ve Rasûlullah’ın emrettiği her şeydir. Aynı şekilde, münker de Allah ve Resul’ünün yasakladığı hırsızlık, zina, iftira, cana kıymak, gıybet ve dedi kodu yapmak gibi açıkça yasaklanan işler ile insan tabiatının hoş karşılamayacağı, toplumun ve bireylerin huzur ve sükûnuna zarar verecek her türlü söz, davranış ve işleri kapsamı içine alır. İslâm âlimlerinin tamamı, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışmanın hem fert hem de toplum açısından gerekliliği konusunda ittifak etmişlerdir. Çünkü bu husus, kuran ve sünnette mevcuttur.
Bizlerde emri bil marufun tebliğ ve davet açısından en etkili yöntemlerden birisi olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple emri bil maruf çalışmalarımıza ayrı bir önem vermekteyiz.

 

7/24 Destek +90538 568 70 64