İnsani Yardım


Derneğimiz, bölge, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, yaralanmış, evsiz, felakete uğramış, zulüm görmüş, savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş; maddi ve manevi zarara uğramış tüm insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve bu insanların eğitim ve gıda başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerinin elinden alınmasını önlemek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyanın birçok farklı coğrafyasında milyonlarca insan gerek savaş gerek iç çatışmalar gerek doğal afetler nedeniyle yaşam mücadelesi içinde bulunuyor bizler yardıma muhtaç durumdaki ülkelerin, bölgelerin insanlarının yardıma muhtaç kalmaması için çeşitli kalkınma planları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İslam dünyasının en büyük sorunu olan eğitim konusunu medreselerimiz ile çözüme kavuşturmak ve bununla birlikte susuzluk ve yoksullukla mücadele eden Müslüman kardeşlerimize de hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle yardım elimizi uzatıyoruz. Bir insan olarak kimse, bir tarafta insanların bir lokma ekmeğe muhtaç, bir damla su peşinde açlık içinde hayat mücadelesi vermesine gönül rızası göstermez. İşte bu sebepler neticesinde, bizler sizin adınıza dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmak desteklerinizi ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

 

7/24 Destek +90538 568 70 64