...

Hakkımızda


Öncü ol insani yardımlaşma derneği; dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştıran kurulduğu günden beri halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla durmadan büyüyen ve genişleyen, hizmetlerine bıkmadan, usanmadan devam eden ve din, dil, ırk, renk ayırım gözetmeksizin ayni ve nakdi her türlü yardımı gerçek ihtiyaç sahiplerine en kısa ve en kaliteli bir şekilde ulaştırma anlayışı ile hareket eden bir yardım kuruluşudur.


Misyonumuz


Dünyada adaletin ve iyiliğin hâkim olması için kardeşlik bilinciyle her nerede olursa olsun ihtiyaç sahibi ve zulüm gören tüm insanlara yardım ulaştırıp, İhtiyaç duyulan yerlerde okullar, yetimhane, su kuyuları, acil durum merkezleri ve mescit gibi Dünyanın dört bir yanında, ilime, bilime, bir lokma ekmeğe hasret tüm muhtaçlara ulaşana kadar, İslam’ın ve İnsanın derdiyle dertlenip, gücümüz nispetinde mazlumdan ve muhtaçtan yana olup, tüm insanlığın insani ve İslami değerlere sahip bir hayata kavuşmasına vesile olmaktır.


Vizyonumuz


Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu mağduriyetler giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak. Dünyanın farklı iklimlerinde bulunan mazlum Müslümanların ve insanların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yoksul ve muhtaç insanlara bazen bir tas sıcak çorba, bazen bir çift ayakkabı, bazen bir tebessüm ile İslami ve Muhammedi ahlakı en güzel şekilde temsil etmektir. Çağımızın en büyük sorunu; sorumluluk bilincine sahip insan sorunudur. Bu sorun her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Bu sebeple amacımız; bu sorunu yük olarak gören değil, yükü üzerine alan; sorun olarak gören değil, çözümü bulmak ve bu çözümün parçası olmaktır. Bizler kendimizi; “emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” İlahi emrinin muhatabı olarak görüyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz.