Mevla Teala Mukaddes Kitabında: “Muhakkak ki o kitabı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz” buyurmuştur.
Hak Teala o kitabı kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde korumuştur. Kim onu ezberlemek suretiyle koruma şerefine nail olursa o, iki cihanda nimet verilenlerdendir. Burada onun korumasının kitaplarda, kasetlerde, satırlarda değil, bilakis kalplerde ve gönüllerde olması gerektiğine işaret vardır. Şayet böyle olmasaydı indirilmiş olanla, sonradan değiştirilip bozukluğa uğrayan birbirine karışırdı.
Bilhassa teknolojinin çok geliştiği, basım ve yayın tekniklerinin ilerlediği ve kasıtlı olarak Kur’an-ı Kerim’i tahrif ve hakikate muhalif olarak tevil etmeye çalışan düşmanların sayısının çok fazla arttığı bu asrımızda…


SİZ DE BİR İLİM TALEBESİ YETİŞTİRMEK İSTER MİSİNİZ?


 On dört asırdan beri bir harfi bile değişmeyen, manası âlemleri kuşatan Kur’an-ı Kerim, ilahî bir sevdaya düşen hafızların gönüllerinde açan vahiy çiçeğidir. Hafızlar Kur’an-ı Kerim’in her bir ayetinin derin manasını ruhlarına giydirmişlerdir. Hafızlık, çölde gül yetiştirmek kadar zahmetli olsa da onun kokusu Nebevî iklimlerden gelir. Hafızlar, zifiri karanlıklara doğan ayın on dördü gibidir. Gönül gözünün yıldızlarıdır onlar. “ Huffaz-ı Kiram” dediğimiz hafızlar, Kur’an-ı Kerim’i gönül aynasına düşürenlerdir; onu nesilden nesille aktaranlardır. Onlar, İslam’ın ve Kur’an-ı Kerim’in ruhunu yaşatanlardır. Sizler de hafızlarımıza destek vererek amel defterleri kıyamete kadar kapanmayan kişilerden olabilirsiniz.
Sizin de Bir Hafızınız, Okuduğu Her Ayette Hisseniz Olsun.” Yüzlerce Kur’an Talebesi sizin desteklerinizi bekliyor. “Kur’an’la Hayat Bulacak Bir Nesil” için, siz de destek verin, “Hayra vesile olan, o hayrı yapan gibidir!” müjdesinden müstefit olun.

 

7/24 Destek +90538 568 70 64